گالری تصاویر درمان های زیبایی

دندان های نامرتب و نازیبا ، نیاز به کامپوزیت ونیر و لمینیت سرامیکی ، نیاز به ارتودنسی

قبل

طراحی لبخند با کامپوزیت ونیر ips و سوییسی ، لمینیت ایمکس

بعد

برداشت کامپوزیت های غیر اصولی قدیمی و انجام طراحی لبخند با هشت واحد کامپوربت ونیر ips به صورت اصولی با رنگ و فرم طبیعی و لبه های شیشه ای

تصاویر قبل و بعد
Before & After

عکس قبل از درمان کامپوزیت ونیر و جراحی لثه

قبل

کامپوزیت ونیر ips و طراحی لبخند با لمینیت سرامیکی

بعد

درمان زیبایی کامپوزیت ونیر

عکس قبل از درمان کامپوزیت ونیر و جراحی لثه

قبل

کامپوزیت ونیر ips و طراحی لبخند با لمینیت سرامیکی

بعد

جراحی لثه زیبایی و کامپوزیت ونیر به روش لیرینگ

عکس قبل از درمان کامپوزیت ونیر و دندان های بد شکل و بدرنگ

قبل

کامپوزیت ونیر ips و طراحی لبخند با لمینیت سرامیکی

بعد

درمان زیبایی کامپوزیت ونیر